DEN HAAG - De kosten van een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam kunnen zo'n 2 miljard euro lager liggen dan eerder is geraamd in plannen van de overheid.

Drie consortia van bedrijven hebben vrijdag in Den Haag plannen gepresenteerd waarvan de kosten variëren van 2,2 tot 3,2 miljard euro in plaats van de eerder berekende 4,5 miljard (met brug over het IJmeer) en 5,6 miljard (met tunnel onder het IJmeer).

Het grootste verschil is dat ze hebben gekozen voor een metro in plaats van een trein. Twee consortia hadden een brug, de derde een tunnel.

Voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings vond de kosten voor het project in 2009 veel te hoog en stelde het besluit over de verbinding uit tot 2014. De consortia Movares, Jacobs/APPM/Posad en Mott MacDonald/MNO Vervat hopen de besluitvorming nu eerder vlot te trekken.

Topsnelheid

In het voorstel van Jacobs/APPM/Posad valt op dat de metro een topsnelheid zou krijgen van 140 kilometer per uur, waardoor treinsnelheden gehaald worden. De verbinding bestaat daarbij uit 3 bruggen en 4 kunstmatige eilanden.

Met de tunnel van Mott MacDonald/MNO Vervat zou de nieuwbouwwijk IJburg voorzien worden van twee metrohaltes, waaronder een 'sail+ride'-station waar metroreizigers kunnen overstappen op een watertaxi of hun eigen boot.

Movares houdt het op een "ranke lichte brug die de openheid van het IJmeer respecteert".