DEN HAAG - De bijdrage van de commerciële dienstverlening aan de Nederlandse economie is de laatste 10 jaar gestabiliseerd. In de jaren tachtig en negentig nam het belang van de dienstensector nog sterk toe.

Maar deze eeuw kromp het aandeel van deze bedrijfstakken met ruim 2 procentpunt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Ook voor de ICT lijken de gouden jaren van vóór de eeuwwisseling verleden tijd, zegt het CBS, ondanks de huidige populariteit van de smartphone en de tablet-pc. De onstuimige groei zoals bij de opkomst van pc’s, internet en mobiele telefonie zet deze eeuw niet door.

Ruim de helft van de economische bedrijvigheid in Nederland bestaat thans uit commerciële diensten zoals handel, vervoer, horeca, zakelijke en financiële dienstverlening, en informatie en communicatie.