ZOETERMEER - Nederlandse exporteurs ondervinden uiteenlopende handelsbelemmeringen met Turkije. Dit komt naar voren uit recente cijfers en onderzoek van de Vereniging FME-CWM en exportvereniging Fenedex.

De Turkse economie biedt dankzij structurele hervormingen veel potentie, maar desondanks is er ook nog veel bureaucratie, zeggen de bedrijven. Bijna twee derde van de Nederlandse bedrijven die met Turkije handelen, ervaart knelpunten bij het zakendoen.

Dit komt het meest naar voren in hun relatie met overheidspartijen, douaniers en lokale ondernemingen.

Onduidelijke wet- en regelgeving en vertragende formaliteiten zijn voor de (technologische) bedrijven de grootste belemmeringen. Moeizame en veranderlijke douaneprocedures en ongelijke belastingen zijn daar voorbeelden van.

In een brief aan minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) die op 27 en 28 september een staatsbezoek brengt aan Turkije, pleiten FME en Fenedex voor een krachtige bemiddeling om de barrières weg te nemen.