MILAAN - Italië heeft zijn groeiverwachting voor het huidige en de komende jaren verlaagd. De regering verwacht nu dat de economische groei in 2011 uitkomt op 0,7 procent. Eerder rekende Italië nog op een groei van 1,1 procent.

In 2012 zal de Italiaanse economie groeien met 0,6 procent, waar eerder werd gemikt op 1,3 procent. Ook de verwachting voor 2013 ging naar beneden. In dat jaar denkt het land nu een groei van 0,9 procent te realiseren. Eerder werd hiervoor 1,5 procent verwacht.

Volgens het Italiaanse kabinet zijn de bezuinigingsmaatregelen die eerder deze maand zijn afgesproken voldoende om de begroting van 2013 sluitend te krijgen.