FRANKFURT - Nationale begrotingen van eurolanden moeten worden goedgekeurd op Europees niveau als ze een te groot tekort vertonen. Dat staat in een rapport dat donderdag door de Europese Centrale Bank (ECB) werd gepubliceerd.

De auteurs schreven het rapport op persoonlijke titel. Een van hen is Jürgen Stark. Hij kondigde eerder deze maand zijn vertrek aan als hoofdeconoom van de ECB.

De auteurs stellen ook voor dat landen met een begrotingstekort van meer dan 3 procent automatisch een boete krijgen. Landen die zich niet houden aan schuldreductieprogramma's zouden hiernaast onder curatele gesteld moeten kunnen worden van nieuw op te richten onafhankelijke nationale en Europese controleorganen.

Ernstige situatie

''De fiscale onbalans in de eurozone als geheel en de ernstige situatie in individuele lidstaten ondermijnt de duurzaamheid van de Europese muntunie'', waarschuwt het rapport. Volgens de auteurs is de huidige nadruk op strengere binnenlandse fiscale regels onvoldoende om het tij te keren.

''De nieuwe regels geven nog steeds veel politieke speelruimte en vormen niet de reuzenstap die de eurozone op het gebied van financieel toezicht nodig heeft om zijn stabiliteit en functioneren te kunnen garanderen.''

Verantwoordelijkheid

De opstellers van het rapport trekken wel één rode lijn: de verantwoordelijkheid voor het nakomen van de financiële verplichtingen blijft ten allen tijde bij de lidstaten.

Staatssecretaris van Europese Zaken Ben Knapen zei in een reactie het rapport te verwelkomen.

''Het kabinet heeft 2 weken geleden voorstellen gedaan om harde afspraken te maken om begrotingsdiscipline binnen de eurozone af te dwingen. Daarover wordt nu steun gezocht in Europa. Ik ben blij dat de opstellers van dit ECB-rapport deze aanpak overnemen.''