Welke financiële instelling verdient volgens de jury de prijs voor het beste MVO-beleid? Hieronder alvast de verhalen van de genomineerden. 

De jury heeft zwaar laten wegen of de genomineerden een verantwoorde combinatie tussen bedrijf, mens en milieu aanbieden. Met andere woorden: of het maatschappelijke aspect is terug te vinden in de bedrijfsvoering en de ‘core business’.

Bedrijf: ASN Bank
Activiteiten: Biedt bancaire dienstverlening op basis van haar duurzame missie
Kenmerkend: Sinds haar oprichting in 1960 streeft de ASN Bank naar een duurzame, rechtvaardige samenleving

Jeroen Jansen, directeur: “De ASN Bank wil een eerlijke verdeling van de welvaart realiseren. Niet alleen in het heden, tussen de verschillende regio’s in de wereld. Maar ook een eerlijke verdeling tussen onze generaties en de toekomstige wereldbewoners. Ook zij hebben recht op een veilige wereld met voldoende voedsel en een leefbaar klimaat. We zijn blij dat we met deze visie en onze duurzame bancaire dienstverlening steeds meer mensen aanspreken. In 2010 overschreden we de grens van een half miljoen klanten. En we willen blijven groeien. Hoe meer geld onze klanten aan ons toevertrouwen, des te meer wij kunnen investeren in de wereld van morgen. Door de keuze van onze financieringen en investeringen willen we de wereld rechtvaardiger en duurzamer maken."

"Onze klanten rekenen er ook op dat wij op een verantwoorde manier met hun geld omgaan. Het hoort bij onze duurzame visie dat wij daarbij uitgaan van wat zij belangrijk vinden. Niet alleen als het gaat om de producten en diensten die we bieden. Maar ook in ons duurzaamheidsbeleid. Zo kan iedere klant bijvoorbeeld aangeven welk van onze vier duurzame thema’s wij namens hem of haar steunen: eerlijke handel, duurzame energie, geen wapens en geen kinderarbeid. En we nodigen klanten en maatschappelijke partners uit om mee te denken over ons duurzaamheidsbeleid. Dat doen we onder meer via de internetcommunity Voor de Wereld van Morgen en via social media. Voor een bank die graag in contact is met klanten en met mensen die in duurzaamheid zijn geïnteresseerd, bieden de nieuwe media veel mogelijkheden. Die zijn we enthousiast aan het verkennen."

Bedrijf: Delta Lloyd Groep Foundation
Activiteiten: Het stimuleren van maatschappelijke oplossingen op het gebied van financiële zelfredzaamheid en financieel bewustzijn in Nederland
Kenmerkend: “Wat goed is voor onze klanten, is goed voor ons en voor al onze relaties”

Volgens Delta Lloyd Groep zijn commercieel en duurzaam ondernemen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Project manager Marie Louise Voors: "Onze financiële expertise zetten we ook in voor de samenleving, via de Delta Lloyd Groep Foundation. Collega’s kunnen onder werktijd of in eigen tijd actief deelnemen aan verschillende initiatieven. De administratie op orde brengen bij een kwetsbare groep is een goed voorbeeld van een project waarmee we onze doelstellingen in de praktijk brengen. Medewerkers van Delta Lloyd geven les op basisscholen, leren thuisloze jongeren met geld omgaan, trainen Marokkaanse moeders in financiële zelfredzaamheid of zijn maatje van mensen die in de schuldhulpverlening terechtgekomen zijn. We willen het financiële bewustzijn van consumenten versterken door voorlichting en onderwijs, maar ook door te zoeken naar oplossingen voor financiële problemen. De nadruk ligt niet op het overnemen van problemen, maar op zelfredzaamheid: het stimuleren van oplossingen door het aanreiken van kennis en het creëren van kansen."

"We hanteren daarbij vier doelstellingen: medewerkers van Delta Lloyd Groep activeren en mobiliseren voor vrijwilligerswerk; maatschappelijke activiteiten ondersteunen – met mensen en/of middelen – die de financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen, externe voorlichting en bewustwording, educatie en communicatie en als Foundation zelf maatschappelijke activiteiten in het kader van financieel bewustzijn en zelfredzaamheid ontwikkelen in samenwerking met anderen. Zo is in opdracht van de Foundation onderzoek gedaan naar gescheiden vrouwen in Nederland en de gevolgen van scheiding voor hun financiële situatie. Voor de Foundation is in 2011 1,5 miljoen euro gereserveerd. In 2010 hebben 544 medewerkers zich belangeloos ingezet voor 36 verschillende projecten. De resultaten van Delta Lloyd Groep blijven dus niet beperkt tot alleen maar financiële resultaten maar ook maatschappelijke resultaten."

Bedrijf: InShared
Activiteiten: Bijdragen aan het bewustwordingsproces van consumenten op het gebied
van alcohol en verkeer Kenmerkend: De eerste verzekeraar die het voortouw neemt om de automobilist op zijn verantwoordelijkheid te wijzen.

Alcohol en verkeer gaan niet samen, dat weet iedereen. Toch valt er, volgens Felix Tenniglo, co-founder van InShared, nog een boel winst te halen in het bewustwordingsproces van consumenten op het gebied van alcohol en verkeer. “Het is bekend dat twee glazen alcohol het maximum is voordat je in de auto stapt. Toch kan één glas wijn tijdens het eten mensen aan het twijfelen brengen of ze nog wel achter het stuur moeten gaan zitten. De persoonlijke alcoholgrens is geen vaststaand gegeven, maar verschilt van keer tot keer. Iemand
die erg moe en niet helemaal fit is reageert anders op alcohol dan iemand die zich prima voelt. InShared is een samenwerking aangegaan met AlcoSafe en heeft inmiddels ruim 500
restaurants voorzien van professionele blaasapparaten om het alcoholgehalte te meten. Na de maaltijd kunnen restaurantbezoekers een blaastest doen tegen betaling van 3 euro, voor
InShared-klanten is het blazen gratis."

"Met de blaastest worden mensen zich bewust van hun persoonlijke alcoholgrens op dat moment, het is een controle of ze in de auto mogen stappen. Wij denken hiermee een bijdrage te leveren aan het verminderen van schade door alcohol en zelfs aan het reduceren van het aantal dodelijke ongelukken door bovenmatig gebruik van alcohol. Volgens de SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is een kwart van de verkeersdoden in Nederland het gevolg van alcohol. Alcohol in het verkeer vormt daarmee een groot maatschappelijk probleem. Wij zijn de eerste verzekeraar die de automobilist op zijn verantwoordelijkheid wijst. We doen dat natuurlijk wel op onze eigen manier: op een positieve en innovatieve wijze. De blaastesten zijn een voorbeeld van het nemen van preventieve maatregelen in het belang van de samenleving.”

Bedrijf: Stichting Leven en Financiën (LEF)
Activiteiten: Jeugdeducatieproject om de ervaringen van praktijkmensen over te dragen aan jongeren Kenmerkend: De lessen worden door financiële adviseurs uit de praktijk gegeven

Marieke van Zuien, bestuurslid pr en communicatie van Stichting Leven en Financiën (LEF): “Lef is een jeugdeducatieproject dat geïnitieerd is door de financiële branche om de ervaringen van mensen uit de praktijk over te dragen aan jongeren. Op vrijwillige basis geven financiële adviseurs les op ROC-scholen onder het motto: ‘Werken aan een meer financieel betrokken consument in de toekomst begint bij de jongere van vandaag’. LEF heeft als doel het financiële bewustzijn van jongeren tussen de 16 en 22 jaar te vergroten. Wij willen jongeren helpen begrijpen wat geld kan betekenen en meer inzicht geven in geld en persoonlijk gedrag. Zaken als inzicht in het eigen gedrag, rood staan, BKR-toetsing, lenen bij vrienden of ouders en kopen op afbetaling komen aan de orde tijdens de lessen die op ROC’s worden gegeven. De pilot in het schooljaar 2009-2010 op vijf scholen was een groot succes. De leerlingen waren razend enthousiast, net als de docenten. Alle docenten die in het pilotjaar les hebben gegeven, doen ook nu weer mee."

"Daarnaast heeft ons initiatief in korte tijd grote belangstelling weten te genereren in de branche: meer dan tien financiële dienstverleners hebben zich voor de komende drie jaar als sponsor aan het project verbonden. Tientallen adviseurs hebben zich aangemeld als docent, daarmee kunnen we in het schooljaar 2011-2012 in minimaal honderd ROC-klassen starten met het LEF-programma. Er zijn verschillende initiatieven op het gebied van financiële educatie, maar het bijzondere aan LEF is dat het volledig en onafhankelijk, maar wel door de gezamenlijke branche is opgezet en gerealiseerd. ‘Ga zo door met LEF. Het heeft me een hele andere kijk gegeven op de financiële wereld en natuurlijk mijn eigen financiën’ was een van de reacties van een enthousiaste leerling.”

Bedrijf: Zwitserleven
Activiteiten: Maatschappelijk verantwoord beleggen
Kenmerkend: Transparant moet gelijk zijn aan begrijpelijk.

Zwitserleven mag als eerste in Nederland het Eurosifkenmerk voeren. Dennis van der Putten, liaisons manager: “De beleggingsfondsenlijn van Zwitserleven is de eerste in Nederland die volledig voldoet aan de eisen van Eurosif. Eurosif is een pan-Europees netwerk en denktank en heeft als missie de duurzaamheid van Europese financiële markten te bevorderen.
Dat we voldoen aan de eisen van Eurosif betekent dat onze beleggingen niet alleen maatschappelijk verantwoord maar ook transparant zijn. Met onze beleggingsfondsen willen we bedrijven stimuleren maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat doen we door de dialoog met bedrijven aan te gaan over belangrijke thema’s als mens en milieu. Zelf dragen we natuurlijk ook ons steentje bij. Zo is ons pand gevestigd op een natuurlijke warmtebron waarmee het pand wordt verwarmd en gekoeld. Ook onze medewerkers zetten zich in: ieder jaar zijn vier medewerkers ambassadeur namens Terre des Hommes voor internationale projecten. Zij zamelen geld in door ludieke acties zoals boekenmarkten en sponsorlopen."

"Op eigen initiatief hebben dit jaar 16 medewerkers meegedaan aan de Alpe d’HuZes waarbij met ruim 4.500 deelnemers meer dan 20 miljoen euro werd opgehaald voor onderzoek naar kanker. Iedere medewerker van Zwitserleven krijgt minimaal een dag per jaar de mogelijkheid om zich in te zetten voor een goed doel. Dit wordt georganiseerd door medewerkers onder het motto ‘zorgen met gevoel’. We accepteren niet zomaar alle klanten maar doen een gedegen vooronderzoek. Zwitserleven hanteert een simpele kostenstructuur zonder distributievergoeding waardoor de kosten laag zijn. Zo laag dat we volgens onderzoek van Lane Clark & Peacock nagenoeg de laagste fondskosten hebben. Doordat we lage kosten in rekening brengen kunnen we hogere pensioenen uitkeren. Omdat we transparant en helder communiceren, krijgt de klant proactief begrijpelijke informatie. We beleggen niet in bedrijven die zich bezighouden met wapenproductie, kinderarbeid, corruptie en schending van mensenrechten. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het vertrekpunt bij ons beleggingsbeleid. De kennis die wij hebben opgedaan delen we zodat we met z’n allen het verschil kunnen maken.”