LEIDEN - Het kabinet wil dat bedrijven in topsectoren en onderzoekers zogenoemde innovatiecontracten sluiten. Dat betekent dat ze samen bepalen op welk gebied onderzoek kan leiden tot betere, vernieuwende en concurrerende producten.

Dat is een van de punten uit het bedrijvenbeleid van minister Maxime Verhagen (Economische Zaken), dat hij dinsdag in Leiden presenteerde.

De topsectoren en kennisinstituten, zoals NWO, KNAW en TNO, moeten voor het eind van het jaar plannen indienen. Verhagen beslist in het voorjaar van 2012 hoeveel overheidsgeld beschikbaar is per project.

De kennisinstituten dragen vanaf 2015 minstens 600 miljoen euro bij aan de onderzoeken, maar tegen die tijd moet ook 40 procent van het benodigde geld uit het bedrijfsleven afkomstig zijn.

Topsectoren

De negen topsectoren werden eerder door Verhagen aangewezen: water, agrofood, tuinbouw, hightech, life sciences, chemie, energie, logistiek en creatieve industrie. In juni presenteerden ze aan het kabinet hun plannen en wensen.

Het kabinet neemt veel voorstellen over, blijkt dinsdag. Bedrijven die geld uitgeven aan onderzoek, krijgen een belastingvoordeel. Er komt een fiscaal voordeel voor buitenlandse promovendi die in Nederland willen blijven werken, en de vraag uit het bedrijfsleven wordt zwaarder meegewogen bij de toelating van nieuwe opleidingen.

Onderwijs

Vanaf 2015 is 310 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit in het hoger onderwijs in algemene zin te verbeteren en meer studenten moeten gaan afstuderen bij technische opleidingen.

Vooraanstaande zakenmensen, politici en wetenschappers moeten helpen bij het aantrekken van buitenlandse ondernemingen naar Nederland. Buitenlandse investeringen moeten volgend jaar al 3000 banen opleveren.

MKB

Eerder werd al bekend dat er een 'innovatiefonds' komt voor het midden- en kleinbedrijf en dat de overheid voor meer geld garant wil staan, als kleinere bedrijven kredieten afsluiten.

Nederland wil in 2020 behoren tot de top 5 van kenniseconomieën in de wereld. In 2012 is jaarlijks 1,3 miljard euro overheidsgeld beschikbaar, vanaf 2015 ruim 2 miljard euro.