DEN HAAG - Het kabinet wil dat landen in de eurozone die zich niet aan de gezamenlijke begrotingsafspraken houden, veel harder worden aangepakt.

Zo moet er een aparte eurocommissaris en een onafhankelijk Europees begrotingsorgaan komen die toeziet op het naleven van de afspraken.

Op die manier hoopt het kabinet meer begrotingsdiscipline te kunnen afdwingen. Premier Mark Rutte en andere ministers hebben dat woensdag gezegd.

De rol van de nieuwe commissaris moet gaan lijken op die van de huidige eurocommissaris mededinging. De commissaris moet ook de mogelijkheden krijgen om sancties op te leggen aan landen die zich niet een de begrotingsregels houden.

Dit moet dan gaan gelden voor landen met een staatsschuld boven de 60 procent van het bnp en een begrotingstekort hoger dan 3 procent.

Bindend

Landen die hun begrotingstekort te ver laten oplopen, zou wat Nederland betreft ''bindend'' opgelegd moeten worden dat ze maatregelen moeten nemen om hun overheidsfinanciën weer op orde te brengen.

Dan kan het gaan om het verhogen van belastinginkomsten of verlagen van de uitgaven. Het kabinet is ook voor strengere sancties bij het verkrijgen van subsidies en bij de bijdrage aan de Europese begroting.

Volgens Rutte is Europa nu druk met ''het blussen van branden'', maar moeten de nieuwe voorstellen nieuwe problemen in de toekomst voorkomen.

Volgens minister van Financiën Jan Kees de Jager is er in Europa behoefte aan een "onafhankelijke scheidsrechter", zo schrijft hij op zijn weblog. Zijn ideeën hierover zouden nauw aansluiten bij die van de Duitsers en de Finnen, met wie hij dinsdag overleg voerde over de eurocrisis.

Politieke unie

Het kabinet wijst verdere overheveling van bevoegdheden naar Brussel verder resoluut af. "Een politieke unie biedt geen oplossing voor de problemen van de Eurozone",  schrijven de ministers Rutte, De Jager, Verhagen (vice-premier) en Knapen (Buitenlandse Zaken).

Lees hier de brief van de ministers.