AMSTERDAM - Succesvolle startups zetten bestaande ondernemingen ertoe aan beter te presteren. Bovendien zijn ze op de langere termijn goed voor de werkgelegenheid op regionaal niveau.

Dat blijkt uit onderzoek op de Nederlandse markt van EIM en de universiteit van Groningen.

Het indirecte effect van startups in een bepaalde regio is groter dan het onmiddellijke effect. Dit wordt veroorzaakt door verschuivingen onder de beroepsbevolking, de zogenoemde marktmobiliteit.

Concurrentie

De meest succesvolle startups, ook wel gazelles genoemd, worden op termijn snelgroeiende bedrijven. Hierdoor dagen ze oudere ondernemingen uit alles uit de kast te trekken om de toenemende concurrentie het hoofd te bieden.

De bestaande bedrijven die zich weten aan te passen aan de nieuwe uitdagingen positioneren zich vervolgens beter ten opzichte van ondernemingen die dat niet lukt en weten zo nieuw personeel aan te trekken.

Nieuwe banen

Succesvolle startups creëren een flink aantal nieuwe banen. Ze overtreffen op dit gebied het effect van de toegenomen concurrentie onder bestaande ondernemingen.

Een deel van de benodigde werknemers komt bij andere bedrijven vandaan. Er wordt echter ook een aantal werknemers opgetrommeld, die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt. “Er worden nieuwe banen gecreëerd, wat weerspiegeld wordt in regionale werkgelegenheidsgroei”, aldus de onderzoekers.

De werkgelegenheidseffecten verschillen per sector. Zo is het effect in de dienstensector op de regionale werkgelegenheid veel groter dan in de maakindustrie en in de bouw.