ARNHEM - Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland en in een groot deel van Duitsland, staat voor grote investeringen in beide landen en ligt daarbij goed op koers.

Dat bleek woensdag uit een toelichting op de halfjaarcijfers door TenneT-topman Mel Kroon.

TenneT heeft de bedrijfsopbrengsten in de eerste helft van dit jaar zien stijgen van 3,2 miljard euro tot 4,6 miljard euro in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Deze toename is toe te schrijven aan de overgenomen activiteiten in Duitsland, die vorig jaar voor slechts 4 maanden meetelden in de cijfers.

Minderheidsbelang

TenneT is met drie partijen in gesprek om een minderheidsbelang te nemen in twee kabels die in Duitsland windmolens op zee moeten verbinden met het vasteland.

Kroon verwacht dat de eerste gesprekken hierover binnen 6 weken zullen worden afgerond. TenneT zal die windenergie ook transporteren van het noorden naar het zuiden van Duitsland.

Kerncentrales

De Duitse regering heeft besloten zeven kerncentrales vrijwel onmiddellijk stil te leggen en het vergt nogal wat van TenneT om door allerlei schakelingen ervoor te zorgen dat niemand zonder stroom komt te zitten.

Kroon noemt het ''denkbaar'' dat in een extreem strenge winter Duitsers, die hun huizen niet met gas maar met stroom verwarmen, in de kou komen te zitten. Erg groot is die kans niet, want de periode van kou zou gepaard moeten gaan met een periode van weinig groene stroom doordat dan ook zonlicht en wind het laten afweten.

Stroomverbruik

Bovendien kan in een uiterst geval aan de industrie gevraagd worden de productie, en daarmee het stroomverbruik, stil te leggen.

Ook in eigen land staat TenneT, dat voor 100 procent in handen is van de Nederlandse staat, voor grote investeringen. De Tweede Kamer stemde al in met een kapitaalinjectie van 600 miljoen euro. Dit waarborgt volgens Kroon de financiële stabiliteit van TenneT op de lange termijn.

Investeren

In Nederland zal TenneT de komende jaren fors investeren in nieuwe hoogspanningsleidingen in de Randstad, het zuidwesten van het land en in de verbinding tussen de Eemshaven en Diemen. ''Recente ontwikkelingen'' rond de kolencentrale in de Eemshaven brengen daarin geen verandering.

Door de verbindingen met België en Duitsland én door de stroomkabels naar Noorwegen en Groot-Brittannië ontstaat in feite steeds meer een Europese elektriciteitsmarkt. TenneT is de grootaandeelhouder van de energiebeurs APX-ENDEX, waarin ook de Belgen al deelnemen.

''We kijken naar logische vervolgstappen",' zegt Mel Kroon. Hij sluit niet uit dat TenneT zijn belang verkleint om toetreding van meer landen, zoals bijvoorbeeld Noorwegen, mogelijk te maken.