GENEVE - De concurrentiekracht van Nederland is opnieuw verbeterd. Op de nieuwe ranglijst van meest competitieve economieën van het World Economic Forum (WEF) steeg Nederland naar de zevende plaats, een plaats hoger dan vorig jaar.

,De indicatoren laten duidelijk zien dat Nederland langzamerhand aan het verschuiven is naar een hoogwaardige kenniseconomie”, zegt prof. Henk Volberda, wetenschappelijk directeur van kennisinstituut Inscope dat de Nederlandse gegevens voor WEF verzamelde.

Het sterke concurrentievermogen van de Nederlandse economie is volgens Volberda een afspiegeling van onze reële economie en geeft veel vertrouwen in de toekomstige groei.

De stijging van een achtste naar een zevende plaats in tijden van grote onzekerheid mag gezien worden als ''een uitzonderlijke prestatie”.

Zwitserland blijft de ranglijst aanvoeren, gevolgd door Singapore en Zweden.