AMSTERDAM - Hoe kan innovatie in Nederland gewaarborgd worden? Dit was één van de vele vraagstukken die behandeld werden tijdens de Ynnovation conferentie in Zeist. Onder toeziend oog van 250 young professionals deed de top van het bedrijfsleven van zich spreken.

"Innovatie staat te weinig op de agenda van grote bedrijven." Met deze uitspraak begon Richard Janssen, lector Dynamics of Strategy aan de Nyenrode Business University. Naar zijn mening mag het senior management individuen wel eens meer steunen in het nemen van risico's, zoals het ondernemerschap binnen de bedrijfsmuren. "Om te innoveren is dus vertrouwen van bovenaf nodig", aldus Janssen.

Om dit nog meer te verwezenlijken is er volgens Janssen meer coördinatie vanuit de overheid en kennisinstellingen nodig. Op deze manier zou er meer concurrentie kunnen ontstaan tussen de nationale regio's Brainport (Eindhoven), Seaport (Rotterdam) en Airport (Amsterdam). Op dit moment vertegenwoordigt Brainport dertig tot veertig procent van de nationale export.

Vervolgens is het zaak om bedrijven, die uit deze regio's ontstaan, in Nederland te houden. Als voorbeeld noemt Janssen Shapeways, een spin-off van Philips, die consumenten producten laat maken door middel van 3D-printtechnologie. Vorig jaar verplaatste het bedrijf zijn hoofdkantoor naar New York.

Top bedrijfsleven

Een panel discussie tussen de top van het bedrijfsleven ging verder in op de door Janssen voorgestelde faciliteiten. Met name gingen de deelnemers in op de research & development-gelden (R&D) die in bedrijven worden gestoken, één van de vele dingen die innovatie kan stimuleren. Moeten kosten voor R&D door de overheid of door de bedrijven zelf worden aangedragen?

Walter de Zeeuw, lid van de Raad van Bestuur van PwC, stelde dat er minder universiteiten in Nederland zouden moeten zijn. "Door meer samen te werken kan je de innovatie stimuleren." Jan Mengelers, voorzitter van de Raad van Bestuur van onderzoeksinstituut TNO is iets genuanceerder. Hij meent dat er naast de op nieuwsgierigheid gebaseerde universiteiten, altijd innovatie kan ontstaan wanneer bedrijven "die hard superproducten maken".

Het gaat volgens Mengelers dan ook altijd om geld, bij zowel universiteiten als bedrijven, waardoor samenwerkingen tussen verschillende instituties niet helemaal van de grond komen. R&D-gelden zouden dus van zowel de overheid als bedrijven moeten komen.

Paul Korting, directievoorzitter van onderzoekscentrum ECN, beaamt dit. "Het is financieel lastig voor bedrijven om te starten. Daarom zou de overheid eerst geld moeten uitgeven." Hierna zou het bedrijf verder moeten investeren in innovatie.

Duurzaamheid

Een andere vorm van innovatie is duurzaamheid. Prof. dr. Wubbo Ockels, Nederlands eerste astronaut en tegenwoordig hoogleraar Duurzame Technologie aan de TU Delft, is een sterk bepleiter voor duurzaamheid. Hij vertelde over de sterke marktpositie die zonne-energie over een aantal jaren in de wereld heeft. In 2014 zou de zonne-energiemarkt ongeveer vijf procent van de totale energiemarkt bedragen. Aangezien de markt exponentieel groeit, "zoals internet", zou de ontwikkeling van zonne-energie in 2019 al meer energie kunnen opwekken dan we daadwerkelijk op de wereld nodig hebben.

De daadwerkelijke innovatie zit hem volgens Ockels in tijdsverhoudingen. Het is volgens de hoogleraar zaak een balans te vinden tussen de tijd dat een natuurlijk product als olie aanwezig is op de aarde, en het opmaken van deze brandstof. "Iets wat honderden miljoenen jaren bestaat, wordt binnen honderd jaar opgemaakt."

Ockels sloot af met een tip voor de aanwezige jongere generatie. "Een beetje arrogantie is nodig om te innoveren. Je moet het allemaal beter weten."

Lees ook het verslag over 'Het Nieuwe Werken' tijdens Ynnovation.