AMSTERDAM - Vooral middelgrote bedrijven met 6 tot 20 medewerkers in Noord-Nederland ervaren veel hinder van regelgeving. Dit blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Met name bedrijven in de landbouw, industrie en bouw hebben veel ongemak van de lastendruk.

De administratieve lasten in Noord-Nederland liggen beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. De totale administratieve lasten komen voor Noord-Nederland uit op 2,34 miljard euro.

Dat komt overeen met 3,8 procent van het bruto regionaal product (brp) van Noord-Nederland. Zonder de gasbaten bedragen de lasten bijna 5 procent van het brp.

Nederland

Voor geheel Nederland zijn de administratieve lasten recentelijk geschat op 3,6 procent van het Nederlands bruto nationaal product. 80 procent van de ondernemers voelt zich in meer of mindere mate gehinderd door administratieve lasten.

Ondernemers storen zich aan het feit dat de overheid voortdurend haar regels verandert. Verder geven ondernemers aan dat de regelgeving veel strijdigheden bevat en veel onnodig papierwerk omvat.

Gemeenten

Gemeenten die goed scoren op de kwaliteit van dienstverlening, krijgen van ondernemers vaak ook een betere score als het gaat om lastendruk. In die gemeenten waar lage lasten en goede kwaliteit van dienstverlening samengaan, presteren bedrijven ook beter dan gemiddeld.

De gemeentes Eemsmond, Grootegast, Ten Boer, Borger-Odoorn, Pekela, Kollumerland, Dantumadiel, Leeuwarderadeel en Menameradiel hebben zeer lage administratieve lasten. Wat de kwaliteit van de dienstverlening betreft, wordt deze hoog gewaardeerd bij de gemeenten Achtkarspelen, Schiermonnikoog, Vlieland, Bellingwedde, Stadskanaal, Hoogeveen en Meppel.

Afspraken

In de gemeente Grootegast hebben gesprekken met ondernemers onder meer geleid tot afspraken over het vergunningentraject in de bouw. Procedures zijn aangepast, onderdelen worden uitbesteed en de nadruk ligt op wat echt belangrijk is.

Ook wordt meer verantwoordelijkheid gelegd bij de aanvrager van de vergunning. Dit leidt tot meer snelheid en grote tevredenheid bij alle betrokken partijen. Een andere ervaring is dat de lastendruk als minder zwaar wordt ervaren wanneer de ondernemers weten waarvoor ze precies betalen en het ook zichtbaar is waar het geld naartoe gaat.

Uitkomsten

Alle gemeenten zijn inmiddels geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland grijpt de resultaten van het onderzoek aan om samen met gemeenten aan de slag te gaan met het verlagen van de lastendruk en het verbeteren van het serviceniveau.

Hierbij zoekt de Kamer van Koophandel nadrukkelijk de samenwerking met VNO-NCW Noord, MKB Nederland Noord en de ondernemersverenigingen.