AMSTERDAM – Bedrijven die actief zijn op het gebied van research & development (R&D), laten nog altijd duizenden euro’s aan fiscaal voordeel liggen door geen gebruik te maken van de zogenoemde innovatiebox.

De innovatiebox is een regeling die inhoudt dat bedrijven een lager belastingtarief betalen over winst die behaald wordt met innovatieve activiteiten. Voordelen die in de box vallen worden belast tegen vijf procent in plaats van het toptarief van 25 procent.

Het doel is om innovatie in Nederland te stimuleren. Voorwaarde is wel dat de onderneming òf octrooien òf S&O-verklaringen heeft.

Volgens Erik Jansen van accountantskantoor Accon avm kennen bedrijven de regeling vaak wel, maar wordt deze niet altijd aangevraagd.

Complex

Transfer pricing specialist Annet van Veldhuizen van PwC onderschrijft dit, maar benadrukt dat dit dan ook aan de adviseurs zelf ligt. “De innovatieboxregeling wordt als complex ervaren en als dat op deze manier wordt overgebracht naar de bedrijven ontstaat er een drempel om het toe te passen.”

Volgens Van Veldhuizen wordt de regeling wel steeds meer toegepast. “Het wiel is uitgevonden, er zijn standaardbrieven en standaardspreadsheets beschikbaar en de Belastingdienst wil graag dat dit slaagt.”

Aantrekkelijker

Jansen vindt dat de innovatiebox steeds aantrekkelijker geworden is voor innovatieve bedrijven, dankzij de verbeteringen die het ministerie van Financiën er de afgelopen jaren in heeft aangebracht. “Op deze manier kan de innovatiebox een positieve bijdrage leveren aan het behoud van de kennisintensieve industrie in Nederland.”

Een minpunt van de innovatiebox is wel dat innovatieve ondernemingen die in opdracht van klanten werken er geen gebruik van kunnen maken. “Dat geldt bijvoorbeeld voor een organisatie als TNO”, tekent Van Veldhuizen aan. “In die zin is de regeling zijn doel voorbijgeschoten.”

Kansen

Van Veldhuizen schat dat ongeveer 80 procent van de grote bedrijven die onder de regeling vallen, er ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Van het MKB is dat minder dan de helft. “Voor de kleinere ondernemingen liggen hier kansen.”

“Wanneer een innoverend bedrijf positief is over de winstverwachtingen van zijn uitvinding, is het verstandig om vroegtijdig een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst af te sluiten”, aldus Jansen.

“Voor de ondernemingen die de vennootschapsbelasting over 2010 nog moeten invullen – en dat is ongeveer de helft – geldt dat zij de innovatiebox nog kunnen toepassen”, adviseert Van Veldhuizen.

Ook buitenlandse bedrijven die in Nederland een vestiging hebben, kunnen van de innovatiebox gebruikmaken, wat de positie van Nederland als vestigingsland aantrekkelijker maakt.