DEN HAAG - Het is logistiek uitvoerbaar om ook andere partijen dan de Nederlandse Spoorwegen (NS) op de belangrijkste spoortrajecten in Nederland te laten rijden.

Dat stelt spoorbeheerder Prorail in een analyse. Wel moeten er dan kleine aanpassingen gedaan worden op het spoor.

De rapportage van Prorail is een reactie op een plan van de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), waarin Arriva, Connexxion, Syntus en Veolia Transport zijn verenigd. Daarin zijn ideeën uitgewerkt om het spoornetwerk verder op te delen. De federatie heeft Prorail gevraagd te onderzoeken of dat plan technisch haalbaar is.

Wenselijkheid

Prorail heeft geen oordeel over de wenselijkheid van zo'n opdeling van het spoor. ''Dat is een taak van de minister'', aldus een woordvoerder van Prorail donderdag. Ook zegt het onderzoek niets over de invloed die verdere marktwerking heeft op reistijd, milieu en veiligheid.

Prorail baseert zich alleen op de huidige stand van het spoor. Op een aantal plekken zouden kleine infrastructurele aanpassingen nodig zijn, zoals uitbreiding van perrons. Ook moet de dienstregeling nader worden bekeken.

Toekomstschets

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) werkt momenteel aan een toekomstschets van het spoornet. Daaruit moet onder meer blijken of naast de NS ook andere partijen het reizigersvervoer op de belangrijkste spoortrajecten mogen gaan uitvoeren.

De huidige concessie voor het hoofdrailnet is in handen van NS, maar vanaf 2015 gaat een nieuwe concessieperiode in.

D66

Meer concurrentie op bepaalde treintrajecten leidt ertoe dat het spoor minder stevig, simpel en betrouwbaar wordt. Het is onverstandig hier de ogen voor te sluiten. Dat zegt D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven donderdag in een reactie op de analyse.

Hoewel D66 naar eigen zeggen meer concurrentie normaal gesproken een goede manier vindt om tot betere dienstverlening te komen, zet de partij hier vraagtekens. Verhoeven vreest voor ''meer versnippering van dienstregelingen en logistieke vraagstukken''.

D66 pleit voor behoedzaamheid. ''De minister moet eerst de voor- en nadelen goed in kaart brengen en delen met de Tweede Kamer'', aldus Verhoeven, die stelt dat een proef meer duidelijkheid kan bieden over de gevolgen voor reizigers.