LEEUWARDEN - Friesland Bank heeft in de eerste helft van het jaar een nettowinst behaald van 5 miljoen euro, gelijk aan het winstcijfer in dezelfde periode vorig jaar.

Friesland Bank maakte het resultaat woensdag nabeurs bekend.

Het commerciële kernbedrijf van de bank groeide in de eerste helft van het jaar al meer dan in heel 2010, zei bestuursvoorzitter Kees Beuving in een toelichting.

''Mede dankzij nieuwe producten en de sterkere profilering van de bank nam het aantal klanten toe en kon de omvang van de aan de bank toevertrouwde spaartegoeden hoge groeicijfers laten zien.''

Het aantal klanten steeg met 12.000 tot 286.000. De groei van het aantal klanten overtrof die van heel 2010, toen er 10.000 klanten bij kwamen. De toevertrouwde tegoeden namen met 600 miljoen euro toe tot 5,6 miljard euro, een stijging van 12 procent.

De waardeverminderingen van kredieten kwamen uit op 19 miljoen euro, maar dat was 3 miljoen lager dan vorig jaar, meldt de bank. Over het algemeen ligt de kwaliteit van de kredietportefeuille op een goed niveau en kon het volgens de bank iets verbeteren.