AMSTERDAM – De groei van de arbeidsproductiviteit in het midden- en kleinbedrijf (MKB) blijft achter ten opzichte van het grootbedrijf. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van onderzoeksinstituut EIM.

In 2010 produceerde een arbeidsjaar in het particuliere bedrijfsleven gemiddeld 74.000 euro aan toegevoegde waarde. In het kleinbedrijf ligt dit 27 procent lager, in het grootbedrijf is de arbeidsproductiviteit juist een kwart hoger.

Hoewel technische vooruitgang en de vervanging van arbeid door kapitaal een gunstig effect hebben op de groei van de arbeidsproductiviteit van het MKB, wordt dit ruimschoots tenietgedaan door schaalverkleining.

Arbeidsproductiviteit is een belangrijke factor voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.