DEN HAAG - De Nederlandse Waterschapsbank (NWB), een belangrijke financier van de publieke sector in ons land, heeft de kredietverlening in de eerste helft van dit jaar met 27 procent zien afnemen naar 2,2 miljard euro. Dat werd maandag bekendgemaakt.

De daling volgde op een sterke stijging van de kredietverlening in 2010. Vooral de kredietaanvraag van woningbouwcorporaties nam af, volgens de NWB Bank vooral omdat ze eind vorig jaar op grote schaal herfinanciering naar voren haalden.

Hoewel het aandeel van corporaties in de totale kredietomzet fors daalde, bleef deze boven die van gemeenten, waterschappen, provincies en zorginstellingen. De bank behaalde in de eerste 6 maanden van 2011 een nettowinst van 35,7 miljoen euro, tegen 44,9 miljoen euro een jaar eerder.