AMSTERDAM - Goede internationale afspraken over het eventueel ontbinden van banken moeten een nieuwe crisis voorkomen. Dat stelt hoogleraar Thorsten Beck van de Universiteit van Tilburg.

Volgens Beck had de afgelopen kredietcrisis extra impact doordat er geen heldere afspraken waren over de manier waarop internationale bankconcerns moeten worden ontbonden als ze niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Om een financiële crisis in het vervolg in de hand te kunnen houden, moeten autoriteiten en toezichthouders daarom prioriteit geven aan het maken van inzichtelijke afspraken, zo stelt Beck.

Leidraad

Toen in 2008 grote grensoverschrijdende bankconcerns dreigden om te vallen, beschikten toezichthouders over geen enkele leidraad voor de internationale coördinatie van de noodzakelijke hulpoperaties. Beslissingen werden ad hoc genomen en pakten niet allemaal goed uit.

Binnen de grenzen worden de mogelijkheden voor toezichthouders en autoriteiten om in te grijpen inmiddels al aangescherpt. De interventiewet moet ervoor zorgen dat bij een dreigende crisis sneller en effectiever ingegrepen kan worden.