AMSTERDAM - Gemeenten weten slecht of subsidies die zij geven aan instellingen zoals muziekscholen en peuterspeelzalen effect hebben. Dat blijkt uit onderzoek naar subsidies in dertig gemeenten door onderzoeksbureau Necker van Naem.

In bijna de helft van de gemeenten vertellen gesubsidieerde instellingen achteraf niet of zij de gestelde doelen gehaald hebben. Slechts één op de tien gemeenten stuurt na de verantwoording bij om de gestelde doelen alsnog te halen.

Twee derde van de gemeenten geeft aan überhaupt moeite te hebben om concrete en meetbare voorwaarden te stellen aan de toelages, een aantal van hen doet dit helemaal niet. Het gemeentelijk beleid en de doelen die door de instellingen worden opgeschreven stroken daarnaast meestal niet met elkaar.

Wat betreft duidelijke doelen is wel een verbetering te zien. Necker van Naem heeft onderzoeken uit 2007 tot en met juni 2011 vergeleken. In de afgelopen twaalf maanden stelden meer gemeenten duidelijke doelen dan in de periode daarvoor.

Als voorbeeld noemt Necker van Naem een stichting voor peuterspeelzalen die belooft tachtig procent van de peuters binnen de gemeente te bereiken.