AMSTERDAM - De voorgenomen afschaffing van de Kleine Banenregeling gaat de detailhandel miljoenen euro’s kosten. Dat stelt Detailhandel Nederland in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken & Werkgelegenheid.

De Kleine Banenregeling (KBR) is een regeling die sinds 2010 bestaat. De KBR is een crisismaatregel die jeugdwerkloosheid moet tegengaan, door ondernemers een vrijstelling te verschaffen voor de premies werknemersverzekeringen voor werknemers jonger dan 23 jaar.

Naar verwachting zal de regeling eind dit jaar automatisch beëindigd worden, omdat de werkgelegenheidseffecten te gering zouden zijn. Detailhandel Nederland is het hier niet mee eens en vindt dat de KBR wel degelijk bijdraagt aan het creëren en in stand houden van banen voor jongeren in de detailhandel.

Stijging

“Het afschaffen van de KBR zal leiden tot een stijging van de loonkosten van jongeren ten bedrage van vele miljoenen euro’s”, aldus de detaillisten in de brief.

De argumenten voor afschaffing van de regeling veegt de brancheorganisatie van tafel. De lasten worden gecompenseerd door een hogere ZVW-bijdrage. Ook genoemde ‘bijwerkingen’, zoals het opknippen van banen om van de regeling gebruik te kunnen maken, herkennen de detaillisten niet.