AMSTERDAM – Het MKB hecht de grootste waarde aan betrouwbaarheid en loyaliteit in het management. Dat blijkt uit Brits onderzoek van bedrijfsverzekeraar Hiscox.

De helft van de ondervraagden noemt deze kenmerken als de belangrijkste voor een perfect bestuur. Ook advisering en financieel management worden als voorname eigenschappen gezien.

Volgens een psycholoog toont deze uitkomst aan dat er een verschuiving gaande is in sociale prioriteiten en waarden. “Bedrijven verleggen hun focus van instant beloning naar een meer verstandige, ethische manier van bedrijfsvoering.”

Creativiteit

Uit het onderzoek bleek verder dat ondernemingen van mening zijn dat creativiteit en besluitvaardigheid de twee kerneigenschappen zijn die van een gewone medewerker een bestuurslid kunnen maken.

Het perfecte managementteam bestaat uit een mix van specialisaties, ervaring en persoonlijkheden, aldus de ondervraagden.