AMSTERDAM - Autoruitschadebedrijf Carglass handelt niet in strijd met de mededingingswetten. Dat heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onlangs besloten, zo meldden beide partijen donderdag.

Het onderzoek werd in 2008 ingesteld naar aanleiding van klachten over het kortingsysteem dat Carglass hanteert voor verzekeraars en leasemaatschappijen. Daarmee zou het bedrijf misbruik hebben gemaakt van een economische machtspositie.

Volgens de NMa is er echter voldoende concurrentie op de markt voor de reparatie van schade aan autoruiten.

Verzekerings- en leasemaatschappijen die Carglass bij hun klanten aanbevelen kunnen volgens de NMa bovendien zelf kiezen met welke schadehersteller ze zaken te doen.De afspraken die Carglass maakt met maatschappijen zijn dan ook in overeenstemming met het mededingingsrecht.

Te hoge drempels

Een woordvoerster van de NMa gaf aan dat wel in ogenschouw moet worden genomen dat de drempels om de markt voor autoruitherstel te betreden hoog zijn. ''Dat heeft te maken met de kosten die gepaard gaan met het betreden van deze markt.''

De NMa oordeelde in 2000 en in 2009 ook al dat Carglass de mededingsregels niet overtreedt. Bezwaren tegen die uitspraken werden ongegrond verklaard.

Een woordvoerder van Carglass sprak de hoop uit dat de onderzoeken naar het bedrijf nu achter de rug zijn. ''Er is voor de vijfde keer vastgesteld dat er voldoende concurrentie is. We hopen dat de NMa de situatie daarmee voldoende duidelijk heeft gemaakt.''