De Gouden Schilden zijn de jaarlijkse verkiezing voor de beste financiële dienstverleners. Welke bedrijven weten te profiteren van de veranderingen in de branche?

Op 22 september worden 13 prijzen uitgedeeld, waaronder die voor beste financiële dienstverlener. "De Gouden Schilden worden uitgereikt aan organisaties of personen waarvan onomstotelijk is vastgesteld dat zij tot de top van hun vakgebied binnen de financiële wereld behoren en het klantbelang op de eerste plaats zetten", aldus de initiatiefnemers Kluwer en ForAllFinance.

Kernbegrippen waarop wordt getoetst zijn: transparantie, zorgvuldige en voortvarende dienstverlening, kwaliteitsbeleid en klantfocus.

Het belang van de sector, die werk biedt aan zo'n 60.000 werknemers, is evident; er is geen Nederlander die niet in aanraking komt met een of meerdere financiële dienstverleners.

Sinds de kredietcrisis ligt de branche onder het vergrootglas en vindt er, met name op het gebied van tussenpersonen, een kleine revolutie plaats. "Juist in deze tijden is het van het grootste belang dat we als branche laten zien waar we allemaal mee bezig zijn", stellen de organisatoren.

Alle inschrijvingen/aanmeldingen worden beoordeeld door een selectiecommissie van 14 man met daarin onder meer Jan van Rijckevorsel, hoogleraar Universiteit van Amsterdam, trendwatcher Goos Eilander en Harman Korte, directeur en bestuurssecretaris AFM.

Per Gouden Schild worden er vier of vijf nominaties gekozen uit de inschrijvingen. De genomineerden verschijnen voor een jury, voor ieder Gouden Schild bestaat er een aparte deeljury. Het jurytraject wordt notarieel begeleid.