AMSTERDAM - Het wetsvoorstel Wet versterking pensioenfondsen voldoet niet aan de eigen doelstellingen  Dat blijkt uit een aantal reacties op het wetsvoorstel.

Het uitgangspunt om pensioenfondsen beter uit te rusten "met het oog op de steeds complexere omgeving waarin fondsen hun werk moeten doen" wordt door de verschillende partijen wel onderschreven.

Het kabinet heeft met het wetsvoorstel drie doelen. Zo moeten de taken en organen worden gestroomlijnd en moet de deskundigheid binnen een fonds worden versterkt.

Daarnaast moeten alle belanghebbende partijen goed worden vertegenwoordigd, waaronder de pensioengerechtigden. Om aan die doelen te voldoen moet de wet worden gewijzigd, stellen de partijen.

Er kon tot 22 augustus worden gereageerd op het wetsvoorstel van het kabinet. In totaal hebben vijftig partijen gereageerd. Daarvan zijn 33 reacties openbaar gemaakt, waaronder van De Nederlandsche Bank (DNB), CNV en de Pensioenfederatie.

Stap

De Nederlandsche Bank (DNB) ziet het wetsvoorstel van het kabinet, waarin pensioenfondsen worden versterkt, als een goed stap voorwaarts. DNB vindt de 'checks and balances' in het voorstel echter onvoldoende gewaarborgd en wil daarom aanvullingen. Dat schrijft DNB in een reactie op het voorontwerp van de nieuwe wet.

Zo wil DNB dat de huidige bestuursleden de deskundigheid van nieuwe bestuursleden kunnen toetsen en de kandidaten daarom eventueel kunnen afwijzen. Daarnaast moet een raad van toezicht volgens de centrale bank bestuurders kunnen schorsen of ontslaan. DNB wil daarnaast kunnen toetsen of alle toezichtorganen hun taak wel goed uitvoeren.

CNV

Vakbond CNV is niet positief over het onderdeel van de wet dat vertegenwoordiging van pensioengerechtigden binnen pensioenfondsen mogelijk maakt. Volgens de bond mag dit niet ten koste gaan van de vertegenwoordiging door werknemers. Ook vindt de vakbond dat het wetsontwerp de bureaucratie binnen een fonds onvoldoende terugdringt.

Branchevertegenwoordiger Pensioenfederatie is het wat dat laatste punt eens met het CNV. De federatie wijst erop dat het kabinet zijn eigen doelstelling om de taken van pensioenfondsen te vergemakkelijken met het wetsvoorstel niet haalt.

Door meerdere organen verantwoordelijk te maken voor advies- en goedkeuringstaken wordt de bestuurbaarheid juist niet vergroot, schrijft de Pensioenfederatie in haar reactie.

Het ministerie van Sociale Zaken verwerkt de reacties in een aangepast wetsvoorstel. In het najaar zal dit voor advies naar de Raad van State worden gestuurd, waarna het voorstel naar de Tweede Kamer gaat.