DEN HAAG - Werkgeversvoorman Bernard Wientjes heeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius uitgenodigd om samen nog eens naar mogelijke onduidelijkheden te kijken in het pensioenakkoord, waar diverse FNV-bonden grote moeite mee hebben. Dat zei hij dinsdag.

Wientjes denkt aan een memorandum of een toelichting bij het akkoord waarin werkgevers en vakbeweging nog eens duidelijk vastleggen dat jongeren niet de dupe worden, en dat er van een 'casinopensioen' geen sprake zal zijn. Hij hoopt zo een punt van kritiek van FNV Bondgenoten weg te nemen.

De grootste FNV-bond vreest dat pensioenfondsen zich straks te gemakkelijk rijk kunnen rekenen. De gepensioneerden van nu krijgen dan meer geld, waardoor voor de jongere generaties te weinig zou overblijven. Wientjes bestrijdt dat. ''Het is onzinnig te denken dat werkgevers hun werknemers van nu zullen benadelen ten gunste van de gepensioneerden.''

Onderhandelingen

Nieuwe onderhandelingen wijst de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW af. Dat is een gepasseerd station. ''Maar als bepaalde punten duidelijker moeten, of wat accenten moeten worden verschoven, valt daarover te praten.'' De FNV mag wat hem betreft ook met een voorstel voor een tekst komen.

Meer maatregelen om mensen met een zwaar beroep te ontzien, waar enkele FNV-bonden op hameren, vindt Wientjes niet nodig, omdat er in het akkoord voor hen al voldoende zou zijn geregeld.

''Bovendien gaat de verhoging van de pensioenleeftijd pas in 2020 in. Bij zware beroepen gaat het om mensen die nu 55 jaar of ouder zijn. Zij vallen er buiten." Sinds zij zijn gaan werken, is de werktijd drastisch bekort en zijn er allerlei Arbo-regels gekomen die betere bescherming bieden.

Ook door technische ontwikkelingen is zwaar werk lichter geworden, aldus Wientjes. ''Bovendien, niemand kan bepalen wat zware beroepen zijn." In het verleden is geprobeerd met een definitie te komen, maar dat is niet gelukt.

In gesprek

De FNV is en blijft in gesprek met de werkgevers over verdere uitwerking van het pensioenakkoord. Dat zei de woordvoerster van voorzitter Agnes Jongerius dinsdag naar aanleiding van een uitnodiging van Bernard Wientjes om gezamenlijk te werken aan een 'memorandum of een toelichting' bij het akkoord over de verdeling van risico's over de generaties.

Op 12 september neemt de FNV een definitief besluit over het pensioenakkoord. Elke zorg bij de achterban die voor die tijd weggenomen kan worden, is mooi meegenomen, aldus de woordvoerster.

Jongeren

Wientjes denkt kritiek van met name FNV-bond Bondgenoten weg te nemen, door duidelijk vast te leggen dat jongeren niet de dupe zullen worden van de nieuwe plannen, en dat er dus geen sprake kan zijn van een 'casinopensioen'.

De FNV wilde niet concreet zeggen of aan een dergelijke tekst gewerkt gaat worden. De vakcentrale benadrukte nog eens het akkoord te zien als een raamwerk dat verder ingevuld moet worden. Verder stelt de FNV het op prijs dat Wientjes ''de zorgen die in onze achterban leven aanvoelt'', aldus de woordvoerster.