DEN HAAG - De economische groei is in het tweede kwartaal van 2011 behoorlijk afgezwakt. Ten opzichte van het tweede kwartaal in 2010 groeide de Nederlandse economie met 1,5 procent.

In vergelijking met het eerste kwartaal groeide de economie met 0,1 procent. Dit blijkt dinsdag uit de eerste raming van het CBS.

Economen gingen gemiddeld uit van een groei met 0,3 procent op kwartaalbasis.

Investeringen

De investeringen zijn in het tweede kwartaal met 4,2 procent gegroeid in vergelijking met een jaar geleden. Vooral in transportmiddelen en machines is meer geïnvesteerd.

De uitvoer van Nederlandse goederen is met 2,9 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Deze groei valt aanzienlijk lager uit dan in het eerste kwartaal.

Consumptie

De consumptie van Nederlandse huishoudens stagneert. De bestedingen bleven in het tweede kwartaal steken op hetzelfde niveau als een jaar eerder.

Er werd weliswaar meer uitgegeven aan duurzame goederen en diensten, maar minder aan voedings- en genotsmiddelen. Het gasverbruik door huishoudens nam aanzienlijk af door het relatief zachte weer in vergelijking met een jaar eerder.

Banengroei

In het tweede kwartaal van 2011 waren er 46.000 banen van werknemers meer dan in hetzelfde kwartaal van 2010. Dit komt neer op een stijging met 0,6 procent.

Na correctie voor seizoeninvloeden ligt het aantal banen 0,3 procent hoger dan in het eerste kwartaal. Dat betekent dat er nu weer sprake van een lichte groei.

'Geen verrassing'

De afkoeling van de economie komt volgens minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie niet helemaal als een verrassing. ''De onrust op de financiële markten gooit roet in het eten, ook in de landen om ons heen”, aldus de minister dinsdag in een reactie.

''Gelukkig staat de Nederlandse economie er relatief goed voor en zal moeten bewijzen tegen een stootje te kunnen'', zei Verhagen.

'Langer wachten'

Minister Jan Kees de Jager (Financiën) houdt er rekening mee dat het herstel van de economie langer op zich zal laten wachten. Dat zei de CDA-bewindsman dinsdag in reactie op de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de afgezwakte groei van de economie.

Bovendien wees De Jager nog op de Europese schuldencrisis en de onrust op de financiële markten. ''Ik heb het al vaker gezegd: we mogen ons niet rijk rekenen, er is nog een lange weg te gaan. Dat geldt niet alleen voor het herstel van de economie, maar ook voor het weer gezond maken van de overheidsfinanciën.''

Verder stelde de minister dat Nederland door de open economie sterk afhankelijk is van internationale ontwikkelingen. ''Nu de groei wereldwijd afneemt, valt ook de export terug'', verklaarde De Jager de CBS-cijfers.