UTRECHT - Ook de leden van FNV Bondgenoten wijzen het pensioenakkoord af. In het door de bond gehouden referendum stemde ruim 96 procent tegen het akkoord dat vakbeweging, werkgevers en kabinet in juni sloten.

Dit heeft voorzitter Henk van der Kolk maandag in Utrecht bekendgemaakt. De leden steunen daarmee de opstelling van de bond, die fel tegen het akkoord is. Van de leden heeft ruim een vijfde, 22,7 procent, zijn stem uitgebracht.

Bondgenoten had het akkoord negatief voorgelegd aan zijn leden. In dat akkoord is afgesproken dat de AOW-leeftijd in 2020 omhoog gaat van 65 naar 66 jaar en vervolgens wordt gekoppeld aan de toenemende levensverwachting. Bondgenoten is fel tegen omdat het voor mensen met lagere inkomens ondoenlijk wordt eerder te stoppen met werken.

Abvakabo

Binnen de FNV is Bondgenoten niet de enige vakbond die moeite heeft met het akkoord. Ook ambtenarenvakbond Abvakabo heeft er problemen mee. De leden daarvan spreken zich in september uit.

De referenda zijn overigens niet bindend, bovendien hebben Bondgenoten en Abvakabo samen 45 procent van de stemmen in de federatieraad, wat geen meerderheid is.

FNV Bouw

FNV Bouw gaat het pensioenakkoord niet in een referendum voorleggen aan de leden. Dat maakte de vakbond maandag bekend.

De bouwbond blijft bij het standpunt ‘ja, mits’. De komende tijd hoopt de bond via de politiek te bereiken dat mensen met een zwaar beroep ook in de toekomst op hun 65e kunnen stoppen met werken, zonder daarvoor koopkracht in te leveren.

Gesprek

''Wij zitten daar bovenop, onder andere in een gesprek met minister Henk Kamp van Sociale Zaken eind juli. Binnenkort moet blijken of al onze inspanningen voldoende opleveren'', zei vakbondsvoorzitter John Kerstens.

Omdat het pensioenakkoord wat FNV Bouw betreft nog op dit ''cruciale punt'' moet worden aangepast, vindt de bond het weinig zinvol de leden om een ‘ja’ of een ‘nee’ te vragen. Wel roept FNV Bouw de leden op per e-mail hun mening te geven. ''Vragen worden beantwoord, opmerkingen worden serieus genomen'', aldus Kerstens.

Geen conclusies

Vakcentrale FNV wil geen conclusies verbinden aan de massale afwijzing van het pensioenakkoord door de leden van Bondgenoten.

''Er volgen nog 17 bonden in de ledenraadpleging. Het woord is nog steeds aan de leden’’, zei een woordvoerster van de vakcentrale maandag.

De FNV benadrukt dat het akkoord een raamwerk is dat nog de nodige uitwerking moet krijgen. ''Voorzitter Agnes Jongerius heeft al eerder gezegd dat zij graag alle bezwaren, suggesties en aanvullingen hoort, zodat die betrokken kunnen worden in de uitwerking van het akkoord'', aldus de zegsvrouw.

Kamp

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wacht het eindoordeel van de hele vakcentrale FNV af over het pensioenakkoord. Hij reageert maandag niet op de afwijzing van het akkoord door de leden van één van de FNV-bonden, Bondgenoten, die een eigen referendum heeft gehouden.

Dat heeft Kamp bij monde van zijn woordvoerder laten weten. Hij stelt dat niet is onderhandeld met afzonderlijke vakbonden. Het kabinet heeft een akkoord gesloten met centrale werkgeversorganisaties en de vakcentrales FNV, CNV en MHP.