DEN HAAG - Nederland blijft op koers met de geplande bezuinigingen en hervormingen. Extra uitgaven om een mogelijk terugvallende economie te stimuleren acht minister Jan Kees de Jager (Financiën) "niet verantwoord''.

"De tijd van stimuleren is echt geweest'', aldus De Jager vrijdag na afloop van de ministerraad. Hij benadrukte dat de overheidsfinanciën op orde gebracht moeten worden en het kabinet vasthoudt aan het afgesproken bezuinigingspakket van 18 miljard euro.

De bewindsman sluit niet uit dat verdere bezuinigingen noodzakelijk zijn nu internationaal de schuldencrisis voortgaat en de Nederlandse economie mogelijk ook een klap gaat krijgen.

Crediteurenstatus

De Jager wees erop dat Nederland er goed op staat bij de financiële markten. ''Nederland heeft een zeer, zeer degelijke crediteurenstatus. Wij staan er echt heel goed voor. Maar zo'n internationale crisis kan ook ons in de portemonnee raken.''

Voor de toekomst wil hij dat binnen Europa op budgettair terrein meer discipline wordt getoond en dat er sancties komen wanneer begrotingsafspraken niet worden gevolgd. Pas als hierover overeenstemming is, wil De Jager nadenken over een eventuele verhoging van het noodfonds voor de euro.

Noodfonds

''Ik sluit een uitbreiding niet uit. Maar een groter noodfonds moet je altijd bezien in de context van de totale aanpak. Hervormingen en bezuinigingen staan voorop. Als dat niet gebeurt, helpt een groter noodfonds ook niet.''

Ook minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) zei na afloop van de ministerraad dat de gesprekken in Europa zich nu vooral richten op de vraag hoe landen die te weinig budgettaire discipline tonen, kunnen worden aangepakt. ''We moeten nu bekijken hoe we die landen onder curatele kunnen brengen.''

Premier Mark Rutte stelde dat de welvaart van Nederland geworteld ligt in de gemeenschappelijke Europese markt, omdat Nederland behoort tot de topexporteurs van de wereld. Om die reden is het belangrijk dat Nederland een bijdrage levert aan het oplossen van de Europese schuldencrisis.