Snoepfabrikant Mars Nederland, suikerproducent Suiker Unie en chemiebedrijf Huntsman hebben zich gemeld als nieuwe klanten van de binnenvaart.

In het bijzijn van minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) verklaarden zij deze week in Rotterdam hun spullen vaker over het water te gaan vervoeren. Dat scheelt jaarlijks bijna 7000 trucks op de weg, zo schrijft vervoerswebsite TTM.nl.

De binnenvaart wordt door het kabinet gezien als een sector die veel meer kan bijdragen aan het ontlasten van de wegen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Maar de binnenvaart is nog altijd een sector met versnipperde belangen en een lage organisatiegraad.

Blue road

Recentelijk werd een stap gezet op de weg naar een bundeling van krachten en vandaag kwam er een overkoepelende merknaam: the Blue Road.

Havenbedrijf Rotterdam heeft als doelstelling dat in 2020 45 procent van het transport naar het (Europese) achterland over het water gaat. Nu is dat nog 33 procent.

Eigen belang

Het is volgens Schultz ook in het eigen belang van bedrijven om de binnenvaart in te schakelen, ook omdat duurzaamheid onder hun klanten een steeds belangrijkere rol speelt.