DEN HAAG - De dekkingsgraden van alle grote pensioenfondsen zijn recentelijk fors gedaald tot onder de 100 procent. Dit blijkt uit een rondgang woensdag onder de pensioenfondsen ABP, PME, PMT en Zorg en Welzijn.

Het ambtenarenpensioenfonds ABP maakte bekend dat de dekkingsgraad in de maand augustus tot onder de 100 procent is gekomen. Eind juni kende het fonds nog een dekkingsgraad van 112 procent.

Het cijfer, dat de verhouding weergeeft tussen het vermogen van een pensioenfonds en de toekomstige financiële verplichtingen, mag niet onder 105 procent komen. Gebeurt dat wel, moet het fonds dat melden bij De Nederlandsche Bank (DNB) en een herstelplan opstellen.

Zorg en Welzijn

Ook het pensioenfonds Zorg en Welzijn meldde dat de huidige dekkingsgraad beneden de 100 procent is beland. Het fonds houdt er al rekening mee dat de pensioenen dit jaar niet zullen meestijgen met de koopkrachtontwikkeling, maar neemt pas in oktober een besluit over de zogeheten indexatie.

PMT Pensioenfonds rapporteerde over juli een dekkingsgraad van 97,3 procent. De waarde van de beleggingen steeg die maand weliswaar met 1,2 miljard euro, maar de rente daalde flink, waardoor de pensioenverplichtingen met 2,8 miljard euro stegen.

ABP

Het Pensioenfonds van de Metalelektro (PME) zag de dekkingsgraad nog verder dalen tot een stand van 95 procent per 31 juli. PME wijkt dat aan de gedaalde beurskoersen en de eveneens gedaalde rente.

ABP zegt dat de positie in augustus verder verslechterde, toen de financiële markten in steeds zwaarder weer kwamen. De forse daling van de dekkingsgraad heeft echter voor nu nog geen gevolgen voor de pensioenen, maakte het ambtenarenpensioenfonds duidelijk.

Maatregelen

Aan het eind van het jaar moeten de pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank aangeven hoe ze ervoor staan en of bepaalde maatregelen nodig zijn om weer boven de vereiste dekkingsgraad van 105 procent te komen.

Daarbij valt te denken aan een aanpassing van het beleggingsbeleid, een verhoging van de premie of in het uiterste geval korten op de pensioenen.

Afgelopen vrijdag werd al bekend dat een aantal pensioenfondsen recentelijk bij DNB moest aankloppen, omdat de dekkingsgraad onder 105 procent was gekomen.