FRANKFURT - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in de eurozone zoals verwacht gehandhaafd op 1,5 procent. De ECB maakte het maandelijkse rentebesluit donderdag bekend.

De ECB heeft de rente dit jaar al twee keer met 0,25 procentpunt verhoogd.

De economie in de eurozone is volgens de Europese Centrale Bank (ECB) de laatste maanden afgezwakt. ECB-president Jean-Claude Trichet zei donderdag te verwachten dat het groeitempo de komende maanden gematigd zal zijn.

Inflatie

Trichet zei verder dat de inflatie de komende tijd duidelijk boven de 2 procent zal blijven. De centrale bank mikt op een inflatie van iets onder de 2 procent.

Hij benadrukte dat het belangrijk is dat de hogere inflatie niet leidt tot zogenoemde tweederonde-effecten. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om oplopende lonen.

Trichet zei dat de ECB de ontwikkelingen scherp in de gaten houdt, maar hij gebruikte niet de codewoorden ''verhoogde waakzaamheid''. Deze wijzen over het algemeen op een renteverhoging bij de volgende vergadering.

Leenprogramma

De ECB stelde verder een nieuw leenprogramma in voor Europese banken. Zij kunnen voor een periode van 6 maanden geld lenen bij de centrale bank. De maatregel is een reactie op de onrust op de financiële markten.

De afgelopen dagen zijn Italiaanse en Spaanse staatsobligaties verder onder druk komen te staan wat de zorgen over de Europese schuldencrisis weer heeft doen oplaaien.

Opkopen

Vorig jaar is de ECB begonnen met het opkopen van staatsleningen van eurolanden die in de problemen komen. Het doel daarvan is de prijs van de obligaties te ondersteunen. Trichet zei donderdag dat het opkoopprogramma doorgaat.

Op een top van Europese regeringsleiders is vorige week afgesproken dat het Europese noodfonds EFSF de bevoegdheid krijgt op deze manier in te grijpen op de markt. Trichet zei dat als deze bevoegdheid er is de ECB kan terugtreden.