Het kabinet begint in 2012 met het opzetten van een digitale rechtbank. Ondernemers en consumenten kunnen hun geschil dan via internet aan de kantonrechter voorleggen.

Het plan van minister Opstelten van het ministerie van Veiligheid en Justitie is een reactie op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) van maart 2011. In dat advies wordt aangedrongen op spoedige invoering van een simpele procedure voor dit soort eenvoudige zaken. In 2007 waren immers al voorstellen gedaan.

Opstelten heeft nu toegezegd dat hij in september een aankondiging van de plannen naar de Tweede Kamer zal sturen.