AMSTERDAM – Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is van plan de komende twaalf maanden meer geld in ICT te steken. Dat blijkt uit de nieuwste ICT-barometer van Ernst & Young.

Van de ondervraagden ziet 44 procent het ICT-budget toenemen, terwijl 20 procent een afname verwacht. “Een consistent beeld uit dit onderzoek is dat het MKB over de hele linie in belangrijke mate voor de groei verantwoordelijk is”, aldus de accountantsorganisatie.

De toename geldt niet alleen voor het ICT-budget, maar ook voor de verwachte bestedingen aan hardware, software en externe ICT-services.

De sectoren productie en industrie nemen het voortouw op het gebied van de verwachte investeringen in ICT. De overheid en het grootbedrijf blijven wat achter.