DEN HAAG - Het aantal gedwongen ontslagen is vorig jaar met 14 procent afgenomen vanwege het economisch herstel. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vorig jaar werden 105.000 mensen gedwongen ontslagen. In 2009 waren dat er nog 122.000. Werknemers kunnen te maken krijgen met gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever of door een faillissement.

Deeltijd WW

In 2009 is het aantal gedwongen ontslagen door de economische recessie sterk gestegen, maar duidelijk minder dan in de periode 2001-2003.

Dat hangt deels samen met de deeltijd-WW-regeling, die in 2009 tijdelijk is ingevoerd. Hierdoor konden bedrijven werknemers in dienst houden, die ze anders hadden moeten ontslaan, zo schrijft het CBS.

Faillissement

Het aantal ontslagen door faillissement nam juist toe: van 55,4 duizend in 2009 tot 56,8 duizend in 2010. Weliswaar waren er minder bedrijfsfaillissementen dan in 2009, maar daar zaten wel enkele grote bedrijven bij met relatief veel werknemers.

In driekwart van de door het UWV verleende ontslagvergunningen waren bedrijfseconomische redenen de oorzaak. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiële problemen, reorganisaties of het afstoten van taken.

Daling arbeidsongeschiktheid

Een andere veel voorkomende grond voor ontslag via het UWV is arbeidsongeschiktheid. Hierin is de afgelopen jaren echter een geleidelijke daling zichtbaar. In 2010 verleende het UWV 5,3 duizend ontslagvergunningen op grond van arbeidsongeschiktheid. In 2002 waren dat er nog 19,4 duizend.

Deze afname is waarschijnlijk toe te schrijven aan maatregelen om arbeidsongeschiktheid terug te dringen zoals de Wet verbetering poortwachter uit 2002 en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte uit 2004.