Als buitenlander in China zakendoen kan soms wantrouwen meebrengen. Je kan zo worden aangezien voor een spion.

Meneer Li verrast ons met een bezoek. Hij is onzeker over de voortgang van het opzetten van ons bedrijf en komt poolshoogte nemen.

Erg dom van me om zijn onzekerheid niet te onderkennen, ik behoor in ons team toch de specialist te zijn in het rustig houden van stakeholders. Ik wijd het aan taal- en cultuurbarrières maar dat is hoogstens een oorzaak, geen excuus.

We zijn twee maanden verder sinds de start van ons project. De voortgang die we boeken is voor hem niet zichtbaar, die ligt op terreinen die voor hem niet belangrijk zijn. En daar waar onze voortgang dat wel is voor hem, liggen we achter op schema door bureaucratie.

Spionnen

We praten twee uur heen en weer over allerlei ondergeschikte zaken omdat Meneer Li weigert de echte issues te bespreken maar uiteindelijk komt de aap uit de mouw - Meneer Li's angst voor eventuele politieke consequenties van samenwerken met ons “laowai” (de in China gangbare term voor buitenlanders) is reden voor hem om te overwegen de samenwerking te beëindigen.

Hij is bang voor repercussies vanuit de Chinese autoriteiten mocht er iets niet in orde zijn met bijvoorbeeld onze verblijfsstatus. Misschien zijn we wel spionnen, zegt hij op enig moment tijdens het gesprek.

Het probleem

Brian maakte dit punt eerder mee in het samenwerken met Chinese zakenmannen en hij herkent het probleem zodra onze advocate begint de woorden van Meneer Li te vertalen.

Terwijl zij na de vertaling weer druk in gesprek is met Meneer Li, fluistert Brian me toe: "Bied aan om hem kopieën van alle officiële documenten die wij indienen bij de overheid toe te sturen. Je zult zien dat het probleem dan is opgelost."

Groen licht

Zodra de overheid groen licht geeft, of ingeval van China een rode stempel, is de burger gerust. Zo ongeveer. In een verpolitiekt land als China, zeker gezien vanuit het standpunt van een oudere zakenman die zijn geld heeft verdiend binnen dat systeem en dan ook nog eens voornamelijk aan overheidsrelaties, is het een begrijpelijk standpunt.

En Brian heeft gelijk, zodra ik het voorstel doe, zien we Meneer Li's houding veranderen. Was hij voor dat moment zenuwachtig, schuivend in zijn stoel, plukkend aan zijn riem, zijn ogen heen en weer schietend, na dat moment was hij weer de Meneer Li die we kennen.

Vreemde gewaarwording

Rustig, bedaard, zeker van zichzelf. Een vreemde gewaarwording, zo'n enorme verandering in de houding van een ervaren zakenman. Het geeft waarschijnlijk de diepte van zijn zorgen aan en ik denk dat we blij mogen zijn dat hij ons nog de kans gaf zijn zorgen weg te nemen.

Er blijft wel twijfel over. Naast de zorgen die Meneer Li heeft over ons, hebben wij ook onze zorgen over hem. Het gebouw voldoet niet aan de eisen voor brandveiligheid en onze advocate haalt naar boven dat er een hypotheek op rust. Meneer Li wuift die zorgen weg met de belofte beide zaken op te lossen. Ik ben er niet gerust op.

Nuhi Bunyak is ondernemer en essayist in het zuiden van China. Zijn bedrijf South China Management Solutions participeert in de horeca en adviseert Chinese en Westerse ondernemingen. Hij is bereikbaar op nuhibunyak@gmail.com