AMSTERDAM - Het emiraat Dubai heeft een voorstel ingediend om alle openbare toiletten op zonne-energie te laten werken.

Dubai kent ongeveer tachtig openbare toiletten die voorzien moeten worden van zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit wordt onder andere gebruikt voor de verlichting, ventilatoren en waterpompen.

De geschatte kosten liggen tussen de elfduizend en vijftienduizend euro per toilet. Projectleider Juma Khalifa Al Fuqae stelt dat het project vooral deel is van een groter geheel. Dubai wil meer duurzame energie gebruiken om de elektriciteitskosten te verminderen.

Het emiraat begint over anderhalve maand een pilot. Mocht het project slagen, dan hoopt Dubai de investering binnen twee jaar terug te verdienen.