DEN HAAG - Accountantskantoren krijgen te maken met toenemende consolidatie in de sector. Vooral bij middelgrote kantoren is schaalvergroting onontkoombaar, door prijsdruk en strengere wetgeving en toezichtsnormen.

Deze conclusie trekt Rabobank op basis van een maandag gepubliceerd onderzoek onder 1200 klanten en interviews met vertegenwoordigers van accountantskantoren. Ook uitkomsten van een recent seminar, waaraan 150 accountants deelnamen, zijn meegenomen in het onderzoek.

De eerste helft van dit jaar telde al 15 fusies en overnames onder accountantskantoren. In 2009 en 2010 waren dit er over het hele jaar respectievelijk 16 en 13, illustreert Rabobank de trend.

Prijsdruk

Kantoren hebben te maken met aanzienlijke prijsdruk door prijsbewustere klanten. Ze moeten meer leveren tegen gelijkblijvende of zelfs dalende prijzen. Om de marges op peil te kunnen houden, zullen accountants hun dienstverlening moeten aanpassen, aldus Rabobank.

Klanten stellen volgens het onderzoek ook steeds hogere eisen aan hun accountant. Zij willen dat die verder kijkt dan alleen de jaarrekening en zich meer opstelt als een strategisch partner.