Kabinet maakt banken veiliger in crisistijden

DEN HAAG - Het kabinet wil grote banken in Nederland beter bestendig maken tegen financiële crises door de verschillende activiteiten binnen een bank van elkaar scheidbaar te maken. Minister Jan Kees de Jager (Financiën) heeft dat vrijdag gezegd na de ministerraad.

Zo is het de bedoeling dat bijvoorbeeld de spaartegoeden in een bank gered kunnen worden als de rest van de bank op omvallen staat. 

Zo is het de bedoeling dat bijvoorbeeld de spaartegoeden bij een bank gered kunnen worden als de rest van de bank failliet gaat. ''We willen bij een crisis heel snel de risicodragende delen van een bank kunnen afschermen van het spaargeld. Dat is daar in vertrouwen neergezet en is dan veel veiliger dan als je het niet kun scheiden'', aldus De Jager

De bewindsman heeft al over zijn plannen gesproken met de Nederlandse banken.

De Jager wil De Nederlandsche Bank en zichzelf nieuwe bevoegdheden geven, waaronder de mogelijkheid om instellingen die "in onomkeerbare problemen zijn geraakt" te scheiden.

Garantie

Ook het depositogarantiestelsel moet worden aangepast door voortaan een vaste bijdrage van banken te gaan vragen, in plaats van pas na het instorten van een bank.

Om banken veiliger te maken moeten kredietderivaten daarnaast vanaf 2013 op een centrale plek verhandeld worden. Nu gebeurt dat nog 'onderhands' tussen twee partijen, buiten het zicht van de overheid.

Ook strengere eisen voor het aanhouden van kapitaal en het matigen van beloningen zitten al langer in de pijplijn. 

De aanpassingen volgen op een onderzoek en aanbevelingen van de commissie-De Wit, die onderzoek deed naar de oorzaken van de kredietcrisis.

Tip de redactie