Inkomen ondernemers groeit flink

AMSTERDAM – Het bruto-inkomen van zelfstandigen, dat hoofdzakelijk bestaat uit winst uit onderneming, zit in de lift. Dit jaar zal het naar verwachting gemiddeld toenemen met drie procent naar 45.490 euro.

Dat blijkt dinsdag uit een rapport van onderzoeksinstituut EIM. In 2012 groeit het inkomen zelfs met 8,5 procent, waarmee het weer terugkomt op het niveau van voor de crisis.

Voor directeuren-grootaandeelhouders verwacht EIM een groei met 4,5 procent voor zowel dit als volgend jaar.

Het besteedbaar inkomen stijgt in 2011 met 1,5 procent en volgend jaar nog eens met 8 procent. Omdat de inflatie op ongeveer twee procent ligt, daalt de koopkracht van ondernemers dit jaar nog wel, om pas volgend jaar toe te nemen.

Lastenverzwaringen

Zelfstandigen krijgen dit jaar een aantal lastenverzwaringen voor hun kiezen. Zo krijgen ze te maken met een forse toename in de premie ziektekostenverzekeringen en een verhoging van het werkgeversdeel van zowel de premie premie Werkhervattingskas (Whk) als van de WW-premie.

De fiscale maatregelen oefenen per saldo een licht negatief effect uit op de gemiddelde belasting- en premiedruk voor zelfstandige ondernemers.

Winstgroei

De winst in het mkb in de marktsector zal gemiddeld met 2,75 procent toenemen, denkt EIM, hoewel de winst ontwikkeling in de bouw ook dit jaar onder druk blijft staan.

De winst van het grootbedrijf stijgt met 4,25 procent, omdat deze categorie bedrijven beter kan profiteren van de internationale ontwikkelingen.

Voor 2012 wordt voor alle sectoren winstgroei voorzien, met gemiddeld zo’n 2,5 procent. Net als dit jaar zal volgend jaar de industriesector de grootste vooruitgang boeken.

Lees meer over:

NUwerk

Tip de redactie