AMSTERDAM – Het aantal bedrijven dat ondanks een vonnis van de rechter een openstaande rekening niet uitbetaald kreeg, is het tweede kwartaal met 17 procent toegenomen.

Dat blijkt uit een onderzoek van het online platform verkoopjevordering.nl.

Met name bedrijven (72 procent) hebben moeite om hun vonnis om te zetten in geld. De overige 28 procent betreft particulieren die een vordering niet uitbetaald krijgen.

De voornaamste reden dat een openstaande rekening niet wordt uitbetaald, is het failliet van de debiteur (42 procent). Gevolgd door een debiteur die in de schuldsanering terechtkomt (24 procent), het verwijderen van bezittingen op eigen naam (14 procent) en het verhuizen naar het buitenland (8 procent).

Extra kosten

“Bij die laatste categorie speelt nog eens extra dat het Nederlandse vonnis niet geldig is in het buitenland en men de vordering dus niet direct kan innen”, verklaart het platform.

Om het vonnis dan alsnog uit te laten betalen, moet de vonnishouder extra kosten maken. Dat doet 9 procent van de vonnishouders.

Het platform heeft voor het onderzoek 1200 vorderingen geanalyseerd. Het betreft niet-betaalde facturen, niet-betaalde geldleningen en het veroorzaken van schade. In Nederland worden op dit vlak jaarlijks zo’n 280.000 rechterlijke uitspraken gedaan.