DEN HAAG - Heffingen die de Kamer van Koophandel ondernemers in rekening brengt, gaan vanaf volgend jaar met 10 procent omlaag.

Dat heeft minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) woensdag gezegd tijdens een debat over ondernemen.

In februari kondigde Verhagen aan de Kamer van Koophandel flink te reorganiseren, waarbij de 12 afzonderlijke vestigingen worden samengevoegd tot één orgaan met een centraal bestuur. De bedoeling is dat de heffing in de komende jaren stapsgewijs verder wordt verlaagd, tot deze minstens 25 procent lager is.

Bijdrage

De bijdrage aan de Kamer van Koophandel is voor ondernemers verplicht, omdat deze is gekoppeld aan inschrijving in het handelsregister.

De kosten bedragen voor een eenmanszaak gemiddeld 41,85 euro per jaar, grotere bedrijven betalen ongeveer drie keer zo veel. Dit jaar bedraagt de contributie die ondernemers betalen in totaal 162 miljoen euro.

Krediet

Tijdens het debat bleek dat veel Kamerleden zich zorgen maken over het feit dat banken terughoudend zijn bij het verlenen van krediet aan kleine ondernemers, starters en innovatieve bedrijven.

Verhagen legde uit dat het voor veel banken niet rendabel is om kleine leningen te verstrekken. Zo moeten er wel uren worden gestoken in het beoordelen van bedrijfsplannen terwijl het rendement op het krediet relatief laag is.

Fonds

Verhagen werkt aan de details van een fonds van 500 miljoen euro waaruit leningen kunnen worden verstrekt aan kleine en middelgrote innovatieve bedrijven. Ook probeert hij extra geld uit Europa te krijgen voor een borgstellingsregeling voor kleinere bedrijven. Voor Prinsjesdag informeert hij de Kamer over de voortgang.

Dan laat hij ook weten welke aanbevelingen hij meeneemt van de commissie De Swaan, die onderzoek deed naar de knelpunten op de kredietmarkt. Een oplossing kan de zogenoemde kredietunie zijn. Dat is een coöperatie zonder winstoogmerk waarbij uit een gemeenschappelijke spaarkas kredieten worden verstrekt aan ondernemers.