AMSTERDAM - De wettelijke plicht om jaarrekeningen door accountants te laten controleren zou afgeschaft moeten worden. Dat maakt controles beter en onafhankelijker, stelt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer dinsdag in het Financieele Dagblad.

De hoogleraar (Nyenrode en Leiden) schreef op verzoek van de krant een 'blauwdruk' voor een nieuwe accountancysector. De grootste fout in het huidige systeem is volgens hem de troebele relatie tussen accountant en de opdrachtgever die hem betaalt.

Dit droeg volgens hem bij aan de ondergang van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers en het echec van DSB Bank. De accountant is volgens velen al "klinisch dood", stelt hij.

Dwanbuis

Grote financiële belangen en de vrees voor hogere kosten door het bedrijfsleven hebben volgens Pheijffer geleid tot kritiekloze standaardcontroles. Deze 'dwangbuis' moet worden afgelegd.

"Zorg dat er geen meelopers zijn te bekennen op het accountantskantoor, en zoek 'accountants met ballen'", stelt Pheijffer.

Big four

Een obstakel voor een omslag vormen volgens Pheijffer de 'big four', oftewel de dominante accountancykantoren Deloitte, Ernst&Young, KPMG en PwC. Die waren vorig jaar goed voor 2,6 miljard euro omzet, op een totaal van 4 miljard voor de branche als geheel. Zij krijgen volgens Pheijffer door de controleplicht "opdrachten in de schoot geworpen".

Het afschaffen van de controleplicht leidt er wat hem betreft toe dat opdrachten echt moeten worden verdiend, waardoor de concurrentie op kwaliteit toeneemt. Dit versterkt dan weer de vraag naar accountantsverklaringen.