BRUSSEL - Het Europees Parlement heeft donderdag met grote meerderheid voorstellen aangenomen om landen die de EU-begrotingsregels aan hun laars lappen strenger te straffen.

Maar het is onzeker of dat ook zal gebeuren, omdat de meeste landen de aangescherpte voorstellen van de Europese Commissie afwijzen.

Begin juli wordt tussen parlement en lidstaten verder onderhandeld. Het parlement heeft de eindstemming over het pakket daarom tot volgende maand uitgesteld.

Automatische straffen

Vooral christen-democraten en liberalen, een krappe meerderheid, waren voor maatregelen die de Commissie de bevoegdheid geven automatische straffen op te leggen aan landen die hun financiën niet op orde brengen.

Nederland is daar ook voor, maar vooral Frankrijk en Duitsland wijzen automatisme af. Zij willen eventuele straffen onderwerpen aan het oordeel van de EU-ministerraad. Het parlement vreest dat landen die in de fout gaan dan door koehandel makkelijker de dans kunnen ontspringen.

Als parlement en lidstaten het niet eens worden, gaat het nieuwe sanctiepakket niet door. De EU-regeringsleiders praten donderdagavond over hun reactie op de eisen van het parlement.

Opgetogen

CDA-europarlementariër Corien Wortmann-Kool, die de onderhandelingen namens het parlement leidde, was opgetogen. ''De steun van het parlement voor mijn voorstellen is een belangrijke stap richting een definitief akkoord met de lidstaten. Een besluit nog voor de zomer is cruciaal om het vertrouwen in de euro te herstellen."

Maar de socialistische fractieleider Martin Schultz waarschuwde dat eerst wel Frankrijk en Duitsland moeten bewegen ''en we weten dat dit niet zal gebeuren''.

Vroeger

Met deze voorstellen kunnen volgens Wortmann problemen in de lidstaten in een vroeger stadium worden aangepakt. ''Daarmee kunnen we in de toekomst een nieuwe schuldencrisis voorkomen." Vooral links heeft volgens Wortmann ''alles uit de kast gehaald om de regels van het Stabiliteit- en Groeipact te verzwakken''.

De linkse fracties vrezen dat door rigide begrotingsregels groei en de werkgelegenheid worden afgeremd.

De automatische sancties zijn het enig overgebleven twistpunt tussen parlement en lidstaten, maar het is wel cruciaal voor het akkoord. Afgelopen week werd al overeenstemming bereikt over andere wensen van het parlement, zoals beter toezicht, onafhankelijke statistieken en boetes voor fraude.