DEN HAAG - Ondernemers hebben in april 4,3 procent meer geïnvesteerd in materiële vaste activa, zoals gebouwen en machines, dan in april 2010.

De toename was iets kleiner dan in maart, toen de groei 6,8 procent bedroeg. In februari waren de bedrijfsinvesteringen nog 11,5 procent hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag publiceerde.

De afzwakking van de groei komt vooral door de kleinere toename van de investeringen in bouwwerken. In de eerste twee maanden van dit jaar groeiden die investeringen nog aanzienlijk.

De weersomstandigheden waren begin 2011 veel gunstiger dan in de eerste twee maanden van 2010, toen de bouwproductie werd belemmerd door bar winterweer. Ook de overige bedrijfsinvesteringen namen minder sterk toe dan in de voorgaande maanden.