DEN HAAG - Het aantal banen is in het eerste kwartaal van dit jaar met 34.000 gestegen ten opzichte van diezelfde periode een jaar eerder.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2010 daarentegen, lag het aantal banen 7000 lager. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag presenteerde.

De banengroei is vooral toe te schrijven aan de zorg en de zakelijke dienstverlening, al was de stijging in de zorg wel lager dan de voorgaande kwartalen. In de zakelijke dienstverlening was vooral het aantal banen in de uitzendbranche groter.

Lonen

De lonen per arbeidsjaar (inclusief bijzondere beloningen) waren in het eerste kwartaal 2,4 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2010. Deze loonstijging is beduidend hoger dan de cao-loonstijging van 1,1 procent. Vooral uitbetaalde bonussen hadden een opwaarts effect.

Bij de overheid en zorg stegen de lonen met 0,7 procent het minst. In de industrie en in de zakelijke dienstverlening was de loonstijging met 4 procent het grootst.

De loonkosten per arbeidsjaar, waarin ook de werkgeverspremies zijn opgenomen, stegen met 2,5 procent iets sneller dan de lonen per arbeidsjaar. De werkgeverspremies voor werkloosheid en zorgverzekeringen gingen omhoog en de premies voor arbeidsongeschiktheid daalden.

Onderstaande grafiek geeft de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid in Nederland weer. De cijfers zijn afkomstig van het CBS.

(c)NU.nl/Jelle Kamsma (Google Charts werkt helaas nog niet in IE9)