WASHINGTON - De Nederlandse regering moet de bezuinigingen flexibeler doorvoeren dan aangekondigd. Dat adviseert het Internationale Monetaire Fonds (IMF) woensdag in een rapportage over de Nederlandse economie.

De Nederlandse economie zou daardoor beter toegerust zijn voor externe economische schokken.

Ook adviseert het IMF om scherp te letten op de banken, omdat die erg gevoelig zijn voor de kwetsbare huizenmarkt. Het IMF moedigt de overheid aan het toezicht te verscherpen en toezichthouders als De Nederlandsche Bank (DNB) bevoegdheden te geven om meer beperkingen op te leggen, als zij dat nodig vinden.

Herstel

Het herstel van de Nederlandse economie ligt op schema, ziet het IMF. Op korte termijn heeft de instantie ''bemoedigende verwachtingen'', maar op de langere termijn bestaat het risico dat de economie minder hard groeit dan gedacht. Zo kunnen de belastingopbrengsten onder druk komen te staan door de vergrijzing.

Aanpassingen in het pensioenstelsel vindt het IMF dan ook noodzakelijk. De instantie is zeer te spreken over het akkoord dat de vakbeweging onlangs met werkgevers en het kabinet heeft gesloten.

Het IMF heeft woensdag een deel van het jaarlijkse rapport over de Nederlandse economie gepubliceerd. De instantie verwacht dat het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar met 1,9 procent stijgt.