DEN HAAG - Consumenten waren in juni veel negatiever over het economisch klimaat dan in mei. Maar hun koopbereidheid was wel groter. Per saldo was de stemming onder consumenten ongeveer even somber als in mei.

De indicator van het consumentenvertrouwen daalde 1 punt en kwam uit op -11, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het vertrouwen in de economische situatie in de komende 12 maanden liep van mei op juni een forse deuk op. De deelindicator kelderde 10 punten.

Het oordeel over de economie in de afgelopen 12 maanden verslechterde ook, maar in veel mindere mate. Al met al daalde het vertrouwen in het economisch klimaat met 7 punten, naar -16.

Eigen situatie

Tegenover het verminderde vertrouwen in het economisch klimaat zijn consumenten positiever over de eigen financiële situatie. Ze waren duidelijk minder negatief over hun financiële situatie in de afgelopen 12 maanden dan in mei. Ze vonden de tijd ook gunstiger voor het doen van grote aankopen.

Hun kijk op de financiële situatie in de komende 12 maanden veranderde echter nauwelijks. De koopbereidheid verbeterde met 3 punten en kwam uit op -8. Ondanks deze verbetering is de koopbereidheid nog altijd laag, concludeert het CBS.