AMSTERDAM - De transport- en logistieksector zit in een nieuwe fase van herstel.

Hoewel de verwachte volumegroei dit jaar tot 2,7 procent terugloopt, stijgt de omzet naar gemiddeld 7 procent. Dit stelt het economisch bureau van ING woensdag in haar kwartaalbericht over de transportsector.

Over de hele linie zien bedrijven hun onderhandelingspositie eindelijk verbeteren, waarmee een einde komt aan de dalende vrachtprijzen. Wel zorgen oplopende loon- en brandstofkosten ervoor dat margedruk aanhoudt en financiële verbetering voor de meeste bedrijven een grote uitdaging blijft, aldus ING.

Verlies

Na het positieve verloop van vorig jaar is het resterend verlies van de economische crisis flink afgenomen. Volume- en omzetherstel treden sneller op dan verwacht. Maar door prijsdalingen heeft vooral de omzet nog een flinke achterstand.

Het vervoer over water heeft nog het meeste goed te maken. De logistieke dienstverlening staat er met een achterstand van 8 procent nog het beste voor, gevolgd door het wegvervoer (-10 procent).

Nu de vrachtvolumes zich blijvend lijken te herstellen, maar rendementsverbetering achterblijft, is het volgens het rapport noodzaak de efficiency in de sector te verbeteren. Zo is het voor wegtransporteurs van belang om de organisatie en ritplanning zodanig in te richten dat het aantal lege en onbetaalde kilometers minimaal blijft, aldus de rapportage.