AMSTERDAM - De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft De Financiële Dienstverleners (DFD) een boete opgelegd van 50.000 euro omdat DFD consumenten ''niet-passend advies'' heeft gegeven bij het aangaan van beleggingsverzekeringen.

De boete werd eind maart al opgelegd, zo heeft de autoriteit dinsdag gemeld.

Volgens de wet moeten mensen ''passend advies'' krijgen. Financiële ondernemingen moeten daartoe informatie over de consument inwinnen en bij het advies daarmee rekening. Zo handelen zij in het belang van de klant. DFD is daarbij in gebreke gebleven.

De AFM heeft in totaal 12 dossiers van DFD onderzocht uit de periode tussen augustus 2009 en maart 2010. In al die gevallen heeft DFD onvoldoende informatie ingewonnen over de financiële positie van de consument, over diens risicobereidheid en zijn kennis en ervaring.